Privacy beleid

Privacy beleid

Tamara Witjes Photography & Art is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS

Tamara Witjes Photography & Art
Oldenzaal
www.tamarawitjes.com
info@tamarawitjes.com
06-48210402
KvK-nummer: 68869991

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Tamara Witjes Photography & Art verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van mijn diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan mij verstrekt.
Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige gegevens vertrekt per contactformulier, e-mail, telefoon of anders
– Locatiegegevens
– Internetbrowser en apparaat type
– Gegevens over uw activiteiten op mijn website

BIJZONDERE EN/ OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE IK VERWERK

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@tamarawitjes.com, dan verwijder ik deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG IK PERSOONSGEGEVENS VERWERK

Tamara Witjes Photography & Art verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te kunnen informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

HOE LANG IK PERSOONSGEGEVENS BEWAAR

Tamara Witjes Photography & Art bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Tamara Witjes Photography & Art verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

COOKIES

Tamara Witjes Photography & Art gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tamara Witjes Photography & Art en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tamarawitjes.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Tamara Witjes Photography & Art wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

BEVEILIGING

Tamara Witjes Photography & Art neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website maakt gebruik van een beveiligde SSL-verbinding. De SSL-verbinding herkent u aan de https:// en het groene slotje in de URL balk van uw browser. Mocht u de indruk hebben dat uw gegevens toch niet goed zijn beveiligd of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@tamarawitjes.com.

Deze privacyverklaring kan te allen tijde gewijzigd worden. De wijzigingen zal ik hier publiceren.